ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 8 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 6 tr 8 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Để xà phòng hóa hoàn toàn 2,22g hỗn hợp hai este đồng phân A và B cần dùng hết 30ml dung dịch NaOH 1M. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai este đó thì thu được khí CO2 và hơi nước với thể tích VH2O : VCO2 = 1 : 1. Hãy xác định công thức cấu tạo và gọi tên A và B.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

Đốt cháy este ta thu được:

\(n_{CO_{2}} = n_{H_{2}O}\)

⇒ A, B là 2 este no, đơn chức có công thức dạng CnH2nO2 hay RCOOR'

RCOOR' + NaOH → RCOONa + R'OH (1)

Theo (1) thì neste - nNaOH = 0,03.1 = 0,03 mol

\(\Rightarrow M_{este} = \frac{m_{este}}{n_{este}} = \frac{2,22}{0,03} = 74 = M_{C_{n}H_{2n}O_{2}}\)

⇒ 14n + 32 = 74 

⇒ n = 3

CTPT 2 este: C3H6O2

CTCT: H-C-O-O-CH2-CH: etyl fomiat

CH3-C-O-O-CH3 : Metyl axetat

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 8 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1