ADMICRO
UREKA

Bài tập 6 trang 7 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 tr 7 sách GK Hóa lớp 12

Đốt cháy hoàn toàn 7,4g este X đơn chức thu được 6,72 lít khí CO2 (dktc) và 5,4g nước.

a) Xác định công thức phân tử của X.

b) Đun 7,4g X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 3,2g ancol Y và một lượng muối Z. Viết công thức cấu tạo của X và tính khối lượng của Z.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Nhận định & Phương pháp

a) Có số mol CO2, H2O và este ta suy được tỉ lệ C : H : O

b) Từ phương trình phản ứng, có số mol ancol và số gam este ⇒ Phân tử khối của este

Lời giải:

a) Gọi công thức phân tử của este X là CxHyOz.

\(\\ C_{x}H_{y}O_{z} + (x + \frac{y}{4} + \frac{z}{2})\rightarrow xCO_{2} + \frac{y}{2}H_{2}O\)

Ta có: 

\(n_{CO_{2}}= \frac{6,72}{22,4} =0,3 \ (mol)\)

\(n_{H_{2}O}= \frac{5,4}{18} =0,3 \ (mol)\)

⇒ mO = 7,4 - 0,3.12 - 0,3.2 = 3,2g; nO = 0,2 (mol)

⇒ x : y : z = 3 : 6 : 2

Vì X là este đơn chức nên công thức phân tử của X là C3H6O2

b) nX = 0,1 mol, n= 0,1 mol.

MY = 32g/mol ⇒ CTPT của Y: CH3OH

CTPT của X: CH3COOCH3.

CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH.

MZ = 0,1.82 = 8,2g

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 7 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF