YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 1 Este

Bài trắc nghiệm Trắc nghiệm Hoá học 12 Bài 1: Este củng cố các kiến thức vừa học về cấu tạo, danh pháp, tính chất lí - hóa học của Este. Các câu hỏi liên quan đến tên gọi và công thức cấu tạo của este, thủy phân, xà phòng hóa, phản ứng cháy...

ATNETWORK

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON