ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.4 trang 3 SBT Hóa học 12

Bài tập 1.4 trang 3 SBT Hóa học 12

Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3OOCCH2CH3. Tên gọi của X là

A. etyl axetat.    

B. metyl propionat

C. metyl axetat.    

D. propyl axetat.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.4

 
 

Đáp án B

Tên gọi của X là metyl propionat.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.4 trang 3 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1