AMBIENT

Bài tập 2 trang 100 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 100 sách GK Hóa lớp 12

Kim loại có tính chất vật lí chung là dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và có ánh kim. Nguyên nhân của những tính chất vật lí chung của kim loại là do trong tinh thể kim loại có:

A. Nhiều electron độc thân.

B. Các ion dương chuyển động tự do.

C. Các electron chuyển động tự do.

D. Nhiều ion dương kim loại.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Nguyên nhân của những tính chất vật lí chung của kim loại là do trong tinh thể kim loại có các electron chuyển động tự do.

Đáp án đúng: C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 100 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • dilys
  Cho 12,9g hỗn hợp X gồm K2O, Na, K, Na2O tác dụng vừa đủ với ddHCl, sau phản ứng thu được 2,016l H2 và ddY. Cho Y tác dụng hết với đAgNO3 dư thì thu được 54,53g kết tủa. Phần trăm khối lượng oxi trong X là.
  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Trần Mộc

  so sánh tính kim loại theo chiều giảm dần nào sau là đúng

  A. AL>MG>NA

  B. NA>MG>AL

  C.K>NA>Li

  D.MG>CA>BA

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Phương Thanh

  Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho 6,15 gam X tan hoàn toàn trong nước, thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dich Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 2M vào Y, khi hết 50ml hoặc 150ml thì đều thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là

  A.4.48 và 3,9

  B.3,36 và 7,8

  C.5,04 và 3,9

  D.5,60 và 7,8

  Theo dõi (1) 2 Trả lời

 

AMBIENT
?>