AMBIENT

Bài tập 22.15 trang 51 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.15 trang 51 SBT Hóa học 12

Người ta phủ một lớp bạc lên một vật bằng đồng có khối lượng 8,84g bằng cách ngâm vật đó trong dung dịch AgNO3. Sau một thời gian lấy vật ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô, khối lượng của vật là 10,36g.

a) Cho biết các cặp oxi hoá - khử của kim loại trong phản ứng. Vai trò của các chất tham gia phản ứng. Viết phương trình hoá học dạng ion thu gọn.

b) Tính khối lượng bạc phủ trên bề mặt vật bằng đồng. Giả thiết toàn bộ bạc thoát ra đều bám vào vật bằng đồng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.15

a) Các cặp oxi hoá - khử của các kim loại có trong phản ứng

Cu2+/Cu và Ag+/Ag

Vai trò của các chất tham gia phản ứng : Ag+ là chất oxi hoá ; Cu là chất khử.

Cu + 2Ag+ →Cu2+ + 2Ag

b) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag    (1)

64 g → 2.108 ⇒ tăng 216 - 64 = 152 (g)

Theo (1), khối lượng vật bằng đồng tăng 152g thì có 216 g bạc phủ lên trên. Theo bài ra, khối lượng vật tăng là : 10,36 - 8,84 = 1,52 (g)

Vậy khối lượng bạc phủ lên trên vật bằng đồng là 2,16 g.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.15 trang 51 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nhat nheo

  Em có một câu hỏi muốn nhờ mọi người giúp đỡ ạ. Em cảm ơn rất nhiều ạ.

  Hòa tan hoàn toàn 4,48 gam Fe bằng dung dịch HNO3 vừa đủ thu được dung dịch X. Cho HCl đến dư vào X thu được dung dịch Y có khả năng hòa tan tối đa m gam Cu. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 . Giá trị của m là?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Hương Lan

  Mọi người ơi, giúp mình câu này với ạ. Em nghi ngờ câu này có chứa muối clorua của ion NH4+ mà em không tính ra được số mol NH4+ là bao nhiêu. Em cảm ơn nhiều lắm.

  Cho 5,6g hỗn hợp X gồm Mg, MgO có tỉ lệ mol tương ứng là 5 : 4 tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp chứa HCl và KNO3. Sau phản ứng thu được 0,224 lit khí N2O (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa muối clorua. Biết các phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch Y cẩn thận thu được m gam muối. Giá trị của m là?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Suong dem

  Mọi người ơi, ai giải giúp mình câu này với ạ. Thanks.

  Cho m gam hỗn hợp kim loại Zn, Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít H2 (đktc) và 2,0 gam kim loại không tan. Giá trị của m là:

  A. 8,5

  B. 18,0 

  C. 15,0

  D. 16,0

  Theo dõi (0) 11 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Mọi người ơi, giúp mình bài này với. Vướng nồng độ là mệt ghê luôn. Cảm ơn nhiều nhé!

  Khi hoà tan b gam oxit kim loại hóa trị II bằng một lượng vừa đủ axit dung dịch H2SO4 15,8%, thu được dung dịch muối có nồng độ 18,21%. Vậy kim loại hoá trị II là:

  A. Be

  B. Mg

  C. Ba

  D. Ca

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
AMBIENT
?>