ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 101 SGK Hóa học 12

Giải bài 7 tr 101 sách GK Hóa lớp 12

Hoà tan hoàn toàn 0,5 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị II trong dung dịch HCl thu được 1,12 lít H2 ở dktc. Kim loại M là:

A. Mg.  

B. Ca.

C. Zn.

D. Be.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 7

 
 

X +2HCl→ XCl2 + H2

0,05                       0,05

Ta có Phân tử khối trung bình = \(\frac{0,5}{0,05}=10\)

Như vậy M< 10 < 56. Dò trong Bảng tuần hoàn có:

Kim loại M là Be

⇒ Đáp án đúng: D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 101 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1