YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 22.9 trang 50 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.9 trang 50 SBT Hóa học 12

Cho Fe dư tác dụng với dung dịch AgN03 được dung dịch X. Cho Fe dư vào dung dịch X được dung dịch Y. Dung dịch Y chứa

A. Fe(NO3)2.

B. Fe(NO3)3.

C. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2.

D. Fe(NO3)3 và Ag(NO3)2.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.9

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.9 trang 50 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF