AMBIENT

Bài tập 22.16 trang 51 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.16 trang 51 SBT Hóa học 12

Pha chế dung dịch CuSO4 bằng cách hoà tan 87g CuSO4.5H2O trong nước, thu được 750 ml dung dịch.

a) Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 đã pha chế.

b) Có bao nhiêu ion Cu2+ và SO42- trong 1 ml dung dịch ?

c) Thêm một lượng mạt sắt dư vào 50 ml dung dịch CuSO4 trên. Hãy cho biết khối lượng các kim loại tham gia và tạo thành sau phản ứng.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.16

a) C= 0,464M

b) Trong 1 ml dung dịch CuSO4 có :

nCu2+ = nSO42- = nCuSO4 = 0,464.10-3 (mol)

Số ion Cu2+ = số ion SO42- = 0,464.10-3.6,02.1023 = 2,793.1020 (ion)

c) Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

nCu2+ = 0,0232 mol ; mFe = 1,2992 g ; mCu = 1,4848 g.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.16 trang 51 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Hương Lan

  Mọi người ơi, giúp mình câu này với ạ. Em nghi ngờ câu này có chứa muối clorua của ion NH4+ mà em không tính ra được số mol NH4+ là bao nhiêu. Em cảm ơn nhiều lắm.

  Cho 5,6g hỗn hợp X gồm Mg, MgO có tỉ lệ mol tương ứng là 5 : 4 tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp chứa HCl và KNO3. Sau phản ứng thu được 0,224 lit khí N2O (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa muối clorua. Biết các phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch Y cẩn thận thu được m gam muối. Giá trị của m là?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Suong dem

  Mọi người ơi, ai giải giúp mình câu này với ạ. Thanks.

  Cho m gam hỗn hợp kim loại Zn, Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít H2 (đktc) và 2,0 gam kim loại không tan. Giá trị của m là:

  A. 8,5

  B. 18,0 

  C. 15,0

  D. 16,0

  Theo dõi (0) 11 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Mọi người ơi, giúp mình bài này với. Vướng nồng độ là mệt ghê luôn. Cảm ơn nhiều nhé!

  Khi hoà tan b gam oxit kim loại hóa trị II bằng một lượng vừa đủ axit dung dịch H2SO4 15,8%, thu được dung dịch muối có nồng độ 18,21%. Vậy kim loại hoá trị II là:

  A. Be

  B. Mg

  C. Ba

  D. Ca

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 • hồng trang

  Nhìn nhiều chất trong hỗn hợp mà sợ luôn. Mọi người hướng dẫn mình với ạ. Cảm ơn nhiều nhé.

  Cho 30,8g hỗn hợp X gồm Fe, FeO, FeCO3, Mg, MgO, MgCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng thu được 7,84l khí (đktc) hỗn hợp khí Y gồm CO2, H2 và dung dịch Z chỉ chứa 60,4g hỗn hợp muối sunfat trung hòa. Tỉ khối Y so với He là 6,5. Khối lượng của MgSO4 trong dung dịch Z là?

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
AMBIENT
?>