YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 22.10 trang 50 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.10 trang 50 SBT Hóa học 12

Hỗn hợp X gồm 3 kim loại: Fe, Ag, Cu. Cho X vào dung dịch Y chỉ chứa 1 chất tan, khuấy kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc thấy Fe và Cu tan hết và còn lại Ag không tan đứng bằng lượng Ag vốn có trong hỗn hợp X. Chất tan trong dung dịch Y là

A. AgNO3    

B. Cu(NO3)2

C. Fe2(SO4)3

D. FeSO4

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.10

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.10 trang 50 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF