AMBIENT

Bài tập 22.10 trang 50 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.10 trang 50 SBT Hóa học 12

Hỗn hợp X gồm 3 kim loại: Fe, Ag, Cu. Cho X vào dung dịch Y chỉ chứa 1 chất tan, khuấy kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc thấy Fe và Cu tan hết và còn lại Ag không tan đứng bằng lượng Ag vốn có trong hỗn hợp X. Chất tan trong dung dịch Y là

A. AgNO3    

B. Cu(NO3)2

C. Fe2(SO4)3

D. FeSO4

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.10

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.10 trang 50 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • May May

  Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng lượng vừa đủ 500 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 1,008 lít khí N2O (đktc) duy nhất và dung dịch X chứa m gam muối. Giá trị của m là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  A là hỗn hợp của Na, Mg, Al

  - Cho a gam A vào nước dư phản ứng xong thoát ra 4,48 lít khí H2

  - Cho a gam A vào dung dịch Ba(OH)2 dư thấy thoát ra 7,84 lít khí H2

  - Cho a gam A vào dung dịch H2SO4 dư thoát ra 11,2 lít khí H2

  Hãy tính a và phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu( biết thể tích các khí đo ở ĐKTC)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm CúO4,FeSO4 và Fe2(SO4)3 vào nước dung dịch Y.thành phân % khối lượng của lưu huỳnh trong X là 21,62%.cho dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH,lọc thu được kết tủa Z.nung kết tủa Z trong không khí đến khối lượng không đổi thu đươc chất rắn R.cho khí CO dư đi qua ống sứ đựng R thu được 8,32g hỗn hợp kim loại.các phản ứng xảy ra hoàn toàn.Tinh giá trị m

  Biết ta có sơ đồ phản ứng như sau r2(SO4)n --> R(OH)n kết tủa --> R2On --> R và Fe(Oh)2 nung trong không khí chuyển thành Fe2O3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

   Hòa tan hoàn toàn 7,68 gam kim loại M hóa trị II trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, thu được dung dịch X và 2,688 lít khí SO2 ( sản phẩm khử duy nhất, đktc)

  a, Xác định tên kim loại M

  b, Dẫn toàn bộ lượng SO2 trên vào bình chứa 2,24 lít O2 (đkc) có 1 ít chất xúc tác V2O5 đun nóng t= 450-500 độ C sau 1 thời gian thu được 4,256 lít (đktc) hốn hợp khí B. TÍNH % THỂ TÍCH CÁC KHÍ TRONG KHÍ b?

  C, hỖN HỢP y GỒM ( 6,72 gam Fe và 7,84 gam M trên)  cho vào H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch Z gồm 8,8 gam chất rắn không tan và V ( lít) SO2 ( đkc). Tính V?

   

  Hóa học vô cơ

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>