AMBIENT

Bài tập 22.13 trang 51 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.13 trang 51 SBT Hóa học 12

Hãy trình bày phương pháp hoá học để điều chế từng kim loại từ hỗn hợp muối sau:

a) AgNO3 và Pb(NO3)2.

b) AgNO3 và Cu(NO3)2.

c) AgNO3, Cu(NO3)2 và Pb(NO3)2.

Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.13

a) Ngâm lá Pb (dư) trong dung dịch hỗn hợp được Ag. Từ dung dịch Pb(NO3)2 có thể dùng phương pháp điện phân hoặc dùng kim loại mạnh hơn Pb để đẩy Pb ra khỏi dung dịch muối.

b) Ngâm lá Cu (dư) trong dung dịch hỗn hợp, được Ag và dung dịch Cu(NO3)2. Dùng phương pháp điện phân hoặc kim loại mạnh để đẩy Cu.

c) Trước hết, ngâm lá Cu (dư) trong dung dịch được Ag và dung dịch hỗn hợp hai muối là Cu(NO3)2 và Pb(NO3)2. Sau đó ngâm lá Pb (dư) trong dung dịch hỗn hợp, được Cu và dung dịch Pb(NO3)2. Từ dung dịch Pb(NO3)2 có thể điều chế Pb bằng phương pháp điện phân hoặc dùng kim loại mạnh để đẩy Pb.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.13 trang 51 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Diễm Thúy

  Hoà tan 8,2 gam hỗn hợp Na2O, Al2O3 vào nước dư, thu được dung dịch X ( chỉ chứa 1 chất tan duy nhất). Dẫn khí CO2 dư vào X đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m gam kết tủa. Giá trị m là​

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Tuấn Anh Nguyễn

  hòa tan hoàn toàn 15.6 gam hỗn hợp x gồm al và al2o3 vào dung dịch naoh dư, sau phản ứng thu được dung dịch Y và 6.72 lít khí h2(dktc), sục khí co2 dư vào đY được m gam kết tủa

  a, viết các phương trình hóa học xảy ra

  b, tính thành phần % theo khối lượng hỗn hợp X và tính giá trị của m

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • bach dang

  Mong mn cho xin cái lời giải vs...

  Hòa tan 9,14g hỗn hợp Cu, Mg, Al bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được 7,84 lít khí X(đktc); dung dịch Z và 2,54g chất rắn Y. Lọc bỏ chất rắn Y, cô cạn dung dịch Z thu được khối lượng muối khan là:

       A. 19,025g                   B. 31,45g                      C. 33,99g                      D. 56,3g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  hh 2 KL + dd HCl

  bởi Ngoc Nga 30/08/2017

  Giải giúp em vs anh/chị ơi.

  Chia 2m gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại có hóa trị không đổi thành 2 phần bằng nhau. Cho phần 1 tan hết trong dung dịch HCl dư thu được 2,688 lít H2 (đkc). Nung nóng phần 2 trong oxi dư thu được 4,26 gam hỗn hợp oxit. Giá trị của m là :

       A. 4,68 gam                       B. 1.17 gam                      C. 3,51 gam                         D. 2,34 gam .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>