Bài tập 9 trang 101 SGK Hóa học 12

Giải bài 9 tr 101 sách GK Hóa lớp 12

Có 5 kim loại là Mg, Ba, Al, Fe, Ag. Nếu chỉ dùng thêm dung dịch H2SO4 loãng thì có thể nhận biết được các kim loại:

A. Mg, Ba, Ag.

B. Mg, Ba, Al.

C. Mg, Ba, Al, Fe.

D. Mg, Ba, Al, Fe, Ag.

 

Gợi ý trả lời bài 9

Nhận định & Phương pháp

Với dạng bài toán nhận biết như bài 9 này, không cho sử dụng các thuốc thử tự chọn và bị giới hạn về số thuốc thử thì ta sẽ sử dụng luôn các chất tạo thành do các phản ứng trong các chất để đem đi nhận biết.

 • Đầu tiên ta nhận biết được Ba ( Xuất hiện kết tủa trắng BaSO4), Ag (Không hiện tượng)
 • Lọc kết tủa ta có được thêm thuốc thử là Ba(OH)2.
 • Tiến hành nhận biết các chất còn lại dựa vào màu sắc của hidroxit của các chất.

Lời giải:

Các bước nhận biết tiến hành như sau:

 • Bước 1: Dùng dung dịch H2SO4 loãng
  • Ba2+ + SO42- → BaSO\(\downarrow\) (Trắng)
  • Ag không hiện tượng.
  • Mg, Fe, Al tạo muối MgSO4, FeSO4 và Al2(SO4)3
 • Bước 2: Lọc kết tủa ta có được thêm thuốc thử là Ba(OH)2.
 • Xuất hiện kết tủa trắng: MgSO4 + Ba(OH)2 → Mg(OH)2 + BaSO\(\downarrow\) (Trắng)
 • Có kết tủa trắng rồi hóa nâu: FeSO4 + Ba(OH)2 → Fe(OH)2\(\downarrow\) (nâu) + BaSO\(\downarrow\) (Trắng)
 • Có kết tủa keo trắng và tan trong bazơ dư:

Al2(SO4)3 + 3Ba(OH)→ 2Al(OH)3 \(\downarrow\) (trắng)+ 3BaSO\(\downarrow\)(trắng)

2Al(OH)3 + Ba(OH)→ Ba(AlO2)2 + 4H2O

Như vậy nếu chỉ dùng thêm dung dịch H2SO4 loãng thì có thể nhận biết được các kim loại: Mg, Ba, Al, Fe, Ag.

⇒ Đáp án đúng là D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 101 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • My Le

  Đốt cháy hoàn toàn 7.2g kim loại M (có hóa trị 2 không đổi trong hợp chất) trong hỗn hợp khí Cl2 và O2. Sau phản ứng thu được 23g chất rắn và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 5.6 lít. Kim loại M là?

  A. Mg B. Ca C. Be D. Cu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  1.Đốt 1 lượng Nhôm trong 6,72l O2.Chất rắn thu được sau phản ứng cho hòa tan hoàn toàn vào đ HCl thấy bay ra 6,72l H2(các thể tích khí đo ở đkc).Tính khối lượng Nhôm đã dùng?

  2.Cho 5,6g kim loại td hết với dd H2SO4(L)dư thu đc 28g muối sunfat.Kim loại là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  Hòa tan hết 10.8 gam kim loại M trong HNO3 thu được 8.96 lít (đktc) hỗn hợp khí NO, NO2 có tỉ khói hơi so với H2 là 21 và dung dịch chứa 69.6 gam muối. Tìm kim loại M.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải

  cho 11.2 lit hon hop khi X (dkc) gom CL2 va O2 tac dung vua du voi 16.98 g hon hop Y gom Mg va Al thu duoc 42.34 g hon hop Z gom MgCl2 ;MgO;AlCl3va Al2O3.Phan tram the tich Oxi trong X la;phan tram khoi luong Mg trong Y la

  Theo dõi (0) 1 Trả lời