AMBIENT

Bài tập 22.7 trang 50 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.7 trang 50 SBT Hóa học 12

Cho 6 g hợp kim Cu, Fe và Al vào dung dịch axit HCl dư thấy thoát ra 3,024 lít H2 (đktc) và 1,86 g chất rắn không tan. Thành phần phần trăm của hợp kim là

A. 40% Fe, 28% Al, 32% Cu.    

B. 41% Fe, 29% Al, 30% Cu.

C. 42% Fe, 27% Al, 31% Cu.    

D. 43% Fe, 26% Al, 31% Cu.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.7

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.7 trang 50 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Tấn Vũ

  1. cho 7,2 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp HCl (dư) và KNO3, thu được dung dịch X chứa m gam muối và 2,688 lít khí Y (đktc) gồm N2 và H2 có khối lượng 0,76 gam. Giá trị m là?

  A 29,87

  B 24,03

  C 32,15

  D 34,68

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

   Hoà tan hoàn toàn 3,22g hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lit hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Tính m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell
   
  hòa tan hoàn toàn 19,4g hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong dd chứa 1,2 mol HNO3. sau khi các kim loại tan hết thu được dd Y ( không chứa NH4+) và V lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm hai khí có tỉ lệ mol 1:2. cho 500ml dd KO1,7M vào Y thu được kết tủa D và dd E. nung D trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 26g chất rắn F. cô cạn cẩn thận E thu được chất rắn G. nung G đến khối lương không đổi thu được 69,35g chất rắn khan. biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. tính V?
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Hỗn hợp X gồm Mg và kim loại M. Hòa tan hoàn toàn 8 gam hỗn hợp X cần vừa đủ 200 gam dung dịch HCl 7,3%. Mặt khác cho 8 gam hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với khí Cl2 cần dùng 5,6 lít Cl2 (ở đktc) tạo ra hai muối clorua. Kim loại M và phần trăm về khối lượng của nó trong hỗn hợp X là: 

  A. Al và 75 %                                                       B. Fe và 25 %                      

  C. Al và 30 %                                                       D. Fe và 70%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>