AMBIENT

Bài tập 22.5 trang 50 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.5 trang 50 SBT Hóa học 12

Cho 2,06 g hỗn hợp gồm Fe, Al và Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 0,896 lít NO duy nhất (đktc). Khối lượng muối nitrat sinh ra là

A. 9,5 g.    

B. 7,44 g.

C. 7,02 g.    

D. 4,54 g.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.5

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.5 trang 50 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Kim Ngan

  Cho 5,35g hỗn hộp X gồm Mg, Al ,Fe vapf 250ml dd H2SO4 0,5M và HCl 1M thu được 3,92l khí (đktc) và dd A. Cho 1/2 dd A tác dụng với dd KMnO4 để chuyển hết Fe2+ thành Fe3+ thì cần vừa đủ 100ml dd. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong X 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Cho 9,9 gam kim loại M có hóa trị không đổi đem hoà vào hno3 loãng dư thu được 4,48 l hỗn hợp khí X gồm no và n2o, tỉ khối hơi của khí X đối với h2 bằng 18,5. Tìm kim loại M

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  1/ Hoà tan hoàn toàn 10,2g 1 kim loại hoá trị 3 cần 331,8g dd H2SO4 vừa đủ. Sau phản ứng thu được dd muối có nồng độ 10%. 

  a) Tìm tên kim loại                                              b) Tính C% dd axit

  2/ Hoà tan hoàn toàn m gam 1 oxit kim loại hoá trị 3 cần bg dd H2SO4 12,25% vừa đủ. Sau phản ứng thu được dd muối có nồng độ 15,36%. Tìm tên kim loại

  3/ Cho 200g dd Na2CO3 tác dụng vừa đủ với 120g dd HCl. Sau phản ứng thu được dd có nồng độ 20%. Tính C% cảu 2 dd đầu

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy

  cho 12 gam hỗn hợp gồm Zn và kim loại M tan hoàn toàn trong dd HNO3 dư thu được 8,96 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất). Kim loại M là:

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>