ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 101 SGK Hóa học 12

Giải bài 8 tr 101 sách GK Hóa lớp 12

Cho 16,2 gam kim loại M có hoá trị n tác dụng với 0,15 mol O2. Chất rắn thu được sau phản ứng đem hoà tan vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 13,44 lít H2 ở đktc. Kim loại M là:

A. Fe.

B. Al.

C. Ca

D. Mg.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 8

 
 

4M     + nO2 → 2M2On

0,6/n                0,15 (mol)

M2On + 2nHCl → 2MCln + nH2O

\(\begin{array}{l}
M + nHCl \to MC{l_n} + \frac{n}{2}{H_2}\\
\frac{{1,2}}{n}\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\frac{{13,44}}{{22,4}} = 0,6\;(mol)\\
{n_M} = \frac{{0,6}}{n} + \frac{{1,2}}{n} = \frac{{1,8}}{n}\;(mol)
\end{array}\)

\(\Rightarrow M = 16,2: \frac{1,8}{n} = 9n\) (Biện luận)

n = 3 và M = 27 (Al)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 8 trang 101 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1