AMBIENT

Bài tập 4 trang 100 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 100 sách GK Hóa lớp 12

Ngâm một lá kim loại Ni trong những dung dịch muối sau: MgSO4, NaCl, CuSO4, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2, AgNO3. Hãy cho biết muối nào có phản ứng với Ni. Giải thích và viết phương trình hoá học.

 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Ni có thể phản ứng với các dung dịch muối: CuSO4, Pb(NO3)2, AgNO3.

Phản ứng Kim loại + dung dịch muối → Muối mới + kim loại mới.

Các phương trình hóa học như sau:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{Ni + CuS{O_4} \to NiS{O_4} + Cu}\\
{Ni + Pb{{(N{O_3})}_2} \to Ni{{(N{O_3})}_2} + Pb}\\
{Ni + 2AgN{O_3} \to Ni{{(N{O_3})}_2} + 2Ag}
\end{array}\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 100 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • hồng trang

  đốt cháy hoàn toàn 1 phi kim X trong bình chứa oxi dư, phản ứng kết thúc thu đc 1 oxit trong đó oxi chiếm 56,338 % về khối lượng , tìm công thức oxit ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang

  Cho 1,12 g bột sắt và 0,24 g bột Mg vào một bình chứa 250 ml dung dịch CuSO4 rồi khuấy kĩ cho đến khi kết thúc phản ứng. Sau phản ứng, khối lượng kim loại có trong bình là 1,88 g. Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 trước phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  Cho 6.5g kẽm td vs 100g đ axit clo hidric 16.4%

  A.viết phương trình

  B.tính thể tích khí hidro ở điều kiện tiêu chuẩn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
?>