YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 22.8 trang 50 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.8 trang 50 SBT Hóa học 12

Nhúng một lá Mg vào dung dịch chứa 2 muối FeCl3 và FeCl2. Sau một thời gian lấy lá Mg ra làm khô rồi cân lại thấy khối lượng giảm so với ban đầu. Dung dịch sau thí nghiệm có cation nào sau đây ?

A. Mg2+    

B. Mg2+ và Fe2+

C. Mg2+, Fe2+ và Fe3+    

D. Mg2+ hoặc Mg2+, Fe2+ và Fe3+

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.8

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.8 trang 50 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF