RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 101 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 tr 101 sách GK Hóa lớp 12

Hoà tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Fe và Mg trong dung dịch HCl thu được 1 gam khí H2. Khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan?

A. 54,5 gam

B. 55,5 gam

C. 56,5 gam

D. 57,5 gam

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

Cách 1: Đặt x là số mol Fe; y là số mol của Mg

Phương trình phản ứng:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

x →               x         x

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

y →                y         y

Ta có hệ phương trình sau:

\(\begin{array}{l}
\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{56{\rm{x}} + 24y = 20}\\
{x + y = {n_{{H_2}}} = \frac{1}{2}}
\end{array}} \right.\\
 \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x = 0,25}\\
{y = 0,25}
\end{array}} \right.
\end{array}\)

mmuối = \({m_{FeC{l_2}}} + {m_{MgC{l_2}}}\) = 0,25 (127+95) = 55,5 (gam)

⇒ Chọn B

Cách 2:

nH2 = 1/2 = 0,5 (mol)

Nhận thấy Mg và Fe có cùng hóa trị (Fe + axit loãng cho muối sắt II) ⇒ Viết phương trình gộp. Đặt M là kim loại chung ta có:

M + 2HCl → MCl2 + H2

       1                   0,5

Bảo toàn khối lượng:

mKim loại + maxit  = mmuối + mhidro

20  + 36,5 = mmuối  + 0,5 .2

⇒ mmuối = 20 +36,5 - 1 = 55,5 (gam)

⇒ Chọn B

Cách 3:

\(n_{H_{2}} = \frac{1}{2} = 0,5 \ (mol)\Rightarrow n_{H^+} = 1 \ mol\)

mmuối = mkim loại + mgốc axit = 20 + 35,5 = 55,5 (gam)

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 101 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)