YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 101 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 tr 101 sách GK Hóa lớp 12

Hoà tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Fe và Mg trong dung dịch HCl thu được 1 gam khí H2. Khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan?

A. 54,5 gam

B. 55,5 gam

C. 56,5 gam

D. 57,5 gam

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Cách 1: Đặt x là số mol Fe; y là số mol của Mg

Phương trình phản ứng:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

x →               x         x

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

y →                y         y

Ta có hệ phương trình sau:

\(\begin{array}{l}
\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{56{\rm{x}} + 24y = 20}\\
{x + y = {n_{{H_2}}} = \frac{1}{2}}
\end{array}} \right.\\
 \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x = 0,25}\\
{y = 0,25}
\end{array}} \right.
\end{array}\)

mmuối = \({m_{FeC{l_2}}} + {m_{MgC{l_2}}}\) = 0,25 (127+95) = 55,5 (gam)

⇒ Chọn B

Cách 2:

nH2 = 1/2 = 0,5 (mol)

Nhận thấy Mg và Fe có cùng hóa trị (Fe + axit loãng cho muối sắt II) ⇒ Viết phương trình gộp. Đặt M là kim loại chung ta có:

M + 2HCl → MCl2 + H2

       1                   0,5

Bảo toàn khối lượng:

mKim loại + maxit  = mmuối + mhidro

20  + 36,5 = mmuối  + 0,5 .2

⇒ mmuối = 20 +36,5 - 1 = 55,5 (gam)

⇒ Chọn B

Cách 3:

\(n_{H_{2}} = \frac{1}{2} = 0,5 \ (mol)\Rightarrow n_{H^+} = 1 \ mol\)

mmuối = mkim loại + mgốc axit = 20 + 35,5 = 55,5 (gam)

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 101 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 4 trang 100 SGK Hóa học 12

Bài tập 5 trang 101 SGK Hóa học 12

Bài tập 7 trang 101 SGK Hóa học 12

Bài tập 8 trang 101 SGK Hóa học 12

Bài tập 9 trang 101 SGK Hóa học 12

Bài tập 10 trang 101 SGK Hóa học 12

Bài tập 22.1 trang 49 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.2 trang 49 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.3 trang 49 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.4 trang 50 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.5 trang 50 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.6 trang 50 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.7 trang 50 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.8 trang 50 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.9 trang 50 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.10 trang 50 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.11 trang 51 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.12 trang 51 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.13 trang 51 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.14 trang 51 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.15 trang 51 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.16 trang 51 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.17 trang 52 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.18 trang 52 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.19 trang 52 SBT Hóa học 12

Bài tập 1 trang 125 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 2 trang 125 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 3 trang 125 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 4 trang 125 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 5 trang 126 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 6 trang 126 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 7 trang 126 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 8 trang 126 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 9 trang 126 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 10 trang 126 SGK Hóa học 12 nâng cao

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON