YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 22.6 trang 50 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.6 trang 50 SBT Hóa học 12

Cho hỗn hợp Fe và Zn tác dụng với dung dịch hỗn hợp chứa 0,01 mol HCl và 0,05 mol H2SO4. Sau phản ứng thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí Z. Cho khí Z đi qua CuO dư, đun nóng thu được m gam Cu. Giá trị của m là

A. 5,32.    

B. 3,52.    

C. 2,35.    

D. 2,53.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.6

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.6 trang 50 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF