AMBIENT

Bài tập 22.6 trang 50 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.6 trang 50 SBT Hóa học 12

Cho hỗn hợp Fe và Zn tác dụng với dung dịch hỗn hợp chứa 0,01 mol HCl và 0,05 mol H2SO4. Sau phản ứng thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí Z. Cho khí Z đi qua CuO dư, đun nóng thu được m gam Cu. Giá trị của m là

A. 5,32.    

B. 3,52.    

C. 2,35.    

D. 2,53.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.6

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.6 trang 50 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Sơn Ca

  Hòa tan 10 gam hỗn hợp hai kim loại trong HCl dư thấy tạo ra 2,24lit khí H2 ở đktc cô cạn dung dịch sau phan ung thu duoc m gam muou khan. Giá trị của m là 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  Cho 7,65 g hh Al Mg hoa tan trong 500 ml dd gôm HCl 1,04M và H2SO4 0,28M thu đk ddX và H2.Cho 850ml ddNaOH 1M vào X sau khi các pư xảy ra htoàn thu đk 16,5 gam ktủa gồm 2chất .măt khác cho từ từ dd KOH 0,8Mva BaOH2 0,1M vào X đến khi thu đk lương ktủa lơn nhất,loc lấy kt đem nung đến klương ko đổi thu đk m gam chất rắn.Gia tri m là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  Cho 8g hỗn hợp Mg và Fe tác dụng vừa đủ với V(l) khí O2 (đktc).Thu được 12g hỗn hợp các loại ô-xit .Tìm V và % mỗi loại khí??????

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Cho 28,55g hỗn hợp gồm Mg, Al, ZnO, Fe(NO3)2 tan hoàn toàn trong dd chứa 0,725 mol H2SOloãng, thu được dd Y chỉ chứa 96,55 g muối sunfat trung hòa và 3,93 l khí Z trong đó có một khí hóa nâu trong không khí, dZ/H2=9. Tỉ lệ phần trăm số mol Mg trong X là:

  A. 25%                              B. 15%                                            C. 40%                                              D. 32%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA