YOMEDIA

Bài tập 22.18 trang 52 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.18 trang 52 SBT Hóa học 12

Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl, sau khi thu được 336 ml H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68%. Xác định kim loại đã dùng.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.18

Khối lượng kim loại giảm bằng khối lượng kim loại đã phản ứng bằng:

50.0,0168 = 0,84 (gam)

Đặt kim loại là M (hoá trị n), ta có PTHH:

2M + 2nH+ → 2Mn+ + nH2

MM = 0,84/0,03n = 28n

Lập bảng biện luận :

n 1 2 3
M 28 56 84
  Loại Fe Loại

 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.18 trang 52 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA