YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 126 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 8 trang 126 SGK Hóa học 12 nâng cao

Hãy tính thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa – khử Eo (Zn2+/Zn ). Biết rằng Epđh Zn-Cu = 1,10 V và Eo (Cu2+/Cu ) = +0,34 V

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Epđh = Eo Cu2+/Cu - Eo Zn2+/Zn = +1,1 V ⇒ Eo Zn2+/Zn = +0,34 – 1,1 = -0,76 V

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 126 SGK Hóa học 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON