YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 22.11 trang 51 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.11 trang 51 SBT Hóa học 12

Cho hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 được dung dịch X và chất rắn Y gồm 3 kim loại. Chất rắn Y gồm

A. Al, Fe, Cu.    

B. Fe, Cu,Ag.

C. Al, Cu, Ag.    

D. Al, Fe,Ag.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.11

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.11 trang 51 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF