AMBIENT

Bài tập 22.11 trang 51 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.11 trang 51 SBT Hóa học 12

Cho hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 được dung dịch X và chất rắn Y gồm 3 kim loại. Chất rắn Y gồm

A. Al, Fe, Cu.    

B. Fe, Cu,Ag.

C. Al, Cu, Ag.    

D. Al, Fe,Ag.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.11

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.11 trang 51 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • hi hi

  Cho 16g hỗn hop Mg va Cu tác dụng vua đủ vs 100ml dd Hcl thấy giải phóng ra 0,8g khíi h2

  a)tính v khí thoát ra ở dktc

  b)tính khối lượng mỗi kl trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  Hoà tan hoàn toàn 3,6 gam Mg trong dd HNO3 dư, đun nóng thấy thoát ra 0,84 lít khí X nguyên chất (đktc). Xác định công thức của khí X, biết X là sản phẩm khử duy nhất của HNO3.

  A.NO            

  B.NO2.                         

  C.N2O                                

  D.N2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  cho hai thanh Mg như nhau vào hai dung dịch Cd(NO3)2 và AgNO3 có cùng thể tích và nồng độ, sau một thời gian lấy hai thanh Mg ra

  trong các dung dịch còn lại chỉ còn một muối duy nhất rửa nhẹ, sấy khô rồi đem cân thấy khối lượng thanh thứ nhất tăng 4,4 gam thì Mg

  ở thanh thứ 2 tăng bao nhiêu gam. 

  A. 2,7 gam                            B. 9,6 gam                           C. 4,8 gam                                 D. 4,2 gam

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Cho 14 gam hỗn hợp X gồm Cu, Zn và Mg tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, nóng dư thu được 6,72 lít khí NO (đktc). Xác định khối lượng muối trong dung dịch. Giả thiết NO-3 chỉ có một sự thay đổi số oxi hóa.

  A. 65,6 gam                               

  B.69,8 gam                          

  C.64,6 gam                        

  D. 66,7 gam 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>