AMBIENT

Bài tập 22.12 trang 51 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.12 trang 51 SBT Hóa học 12

Cho các dung dịch sau đựng trong các lọ riêng biệt: NaCl, NH4Cl, FeCl2, FeCl3, (NH4)2SO4. Kim loại nào sau đây có thể phân biệt tất cả các dung dịch trên

A. Al    

B. Mg    

C. Ba    

D. Na

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.12

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.12 trang 51 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • thi trang

  Cho 14 gam hỗn hợp X gồm Cu, Zn và Mg tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, nóng dư thu được 6,72 lít khí NO (đktc). Xác định khối lượng muối trong dung dịch. Giả thiết NO-3 chỉ có một sự thay đổi số oxi hóa.

  A. 65,6 gam                               

  B.69,8 gam                          

  C.64,6 gam                        

  D. 66,7 gam 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trơ có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau điện phân làm chất chỉ thị phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là  

  A.b>2a

  B.b=2a

  C.b<2a

  D.2b=a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  Hòa tan 3,22 gam hh các kim loại Fe, Mg, Zn bằng một lượng vừa đủ H2SO4 loãng thu được 1,344 lít H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

  A.9,52 g 

  B.7,25 g 

  C.8,98 g 

  D.10,27 g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  cho 57,2 g hỗn hợp Al,Fe,Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm HN03 và H2S04 vừa đủ.Khi hỗn hợp kim loại tan hết tạo ra 220,4 g muối chỉ chứa muối sunfat của các kim loại trên,khi bay ra có 0,2 mol N0; 0,2 mol N20 và x mol S02 Giá trị của x ?.Bài này em làm được 1 ít nhưng bị vướng nên rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh,chi,em xin cảm ơn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>