RANDOM

Bài tập 22.2 trang 49 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.2 trang 49 SBT Hóa học 12

Cho ba kim loại là Al, Fe, Cu và bốn dung dịch muối riêng biệt là ZnSO4, AgNO3, CuCl2, MgSO4. Kim loại nào tác dụng được với cả bốn dung dịch muối đã cho ?

A. Al.    

B. Fe

C. Cu    

D. Không kim loại nào tác dụng được

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.2

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.2 trang 49 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Tay Thu

  4.8 g kim loại R chưa rõ hóa trị tác dụng hết với 500ml dd HCL thu đc dd(A) và 4480cm3 khí ở đktc
  a)tìm kim loại R
  b) để trung hòa axit dư trong dd (A) cần dùng 10ml dd NaOH 2M. xác định nồng độ mol của dd HCL đã dùng

  giúp mình câu b) tksssss

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  kim loại nào có tính khử mạnh nhất?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  hòa tan 5.6g sắt bằng 500ml dung dịch HCL

  a/ viết PT phản ứng 
  b/ tính nồng độ mol/l của dung dịchHCL tham gia pản  ứng
  c/ tính thể tích chất khí hiđro thoát ra ở dktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  Cho m ( g) Mg + 500ml dung dịch HCl vừa đủ thì thu được 8,96 l H2 ( dktc )

  a ) tính m Mg

  b) CM ( HCl ) 

  c ) m muối 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>