YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 22.2 trang 49 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.2 trang 49 SBT Hóa học 12

Cho ba kim loại là Al, Fe, Cu và bốn dung dịch muối riêng biệt là ZnSO4, AgNO3, CuCl2, MgSO4. Kim loại nào tác dụng được với cả bốn dung dịch muối đã cho ?

A. Al.    

B. Fe

C. Cu    

D. Không kim loại nào tác dụng được

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.2

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.2 trang 49 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF