YOMEDIA
NONE

Bài tập 22.4 trang 50 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.4 trang 50 SBT Hóa học 12

Cho 2,52 g một kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 6,84 g muối sunfat. Kim loại đó là

A. Mg.    

B. Fe.

C. Al.    

D. Zn.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.4

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.4 trang 50 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON