YOMEDIA

Bài tập 22.4 trang 50 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.4 trang 50 SBT Hóa học 12

Cho 2,52 g một kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 6,84 g muối sunfat. Kim loại đó là

A. Mg.    

B. Fe.

C. Al.    

D. Zn.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.4

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.4 trang 50 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  1. Cho 12g hỗn hợp gồm Al, Zn, Fe tác dụng với HCl dư. Thoát ra 0.8g khí H2 và m(g) muối. Tìm m.

  2. Cho 18.2g hỗn hợp gồm Fe Al Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa HCl và H2SO4 (tỉ lệ mol 2:1). Thấy thể tích khí H2 thoát ra bằng 15.68l và m (g) muối.Tìm m.

  Giúp nhé! ok

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  Hòa tan 5,04 gam hỗn hợp 3 kim loại X, Y, Z trong 100ml dung dịch HNO3 x (M) vừa đủ thu được m(gam) muối; 0,02 mol NO2 và 0,005 mol N2O. Giá trị của x và m là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  help me~~~ ngày mai mình cần

  Hòa tan hết 20,9g hỗn hợp A gồm Fe, Mg, Zn, Cu vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch B,  6,4g rắn và 6,72(l) khí (đktc) . Tính khối lượng muối trong dung dịch B và thể tích dung dịch HCl đã dùng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  Cho 5,35g hỗn hộp X gồm Mg, Al ,Fe vapf 250ml dd H2SO4 0,5M và HCl 1M thu được 3,92l khí (đktc) và dd A. Cho 1/2 dd A tác dụng với dd KMnO4 để chuyển hết Fe2+ thành Fe3+ thì cần vừa đủ 100ml dd. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong X 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA