RANDOM

Bài tập 22.14 trang 51 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.14 trang 51 SBT Hóa học 12

Có sáu dung dịch, mỗi dung dịch chỉ có một loại cation: Zn2+, Cu2+, Mg2+, Fe2+, Ag+, Pb2+ và sáu kim loại là : Zn, Cu, Mg, Fe, Ag, Pb.

a) Hãy lập bảng để trình bày những kim loại nào có thể phản ứng với những dung dịch chứa cation nào ?

b) Từ những kết quả trong bảng có thể rút ra kết luận gì về tính oxi hoá của ion Ag+ và Mg2+, tính khử của kim loại Ag và Mg ?

c) Sắp xếp những cặp oxi hoá- khử của những chất nói trên theo một thứ tự nhất định về tính chất hoá học.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.14

Kim loại

Ion

Zn

Cu

Fe

Mg

Ag

Pb

Zn2+

-

-

-

Mg2+ + Zn

-

-

Cu2+

Zn2+ + Cu

-

Fe2+ + Cu

Mg2+ + Cu

 

Pb2+ + Cu

Fe2+

Zn2++ Fe

-

-

Mg2+ + Fe

-

-

Mg2+

-

-

-

-

-

-

Ag+

Zn2+ + Ag

Cu2++Ag

Fe2+ + Ag

Mg2+ + Ag

-

Pb2+ + Ag

Pb2+

Zn2+ + Pb

-

Fe2+ + Pb

Mg2+ + Pb

-

 

b) Tính oxi hoá và tính khử :

- Cation Ag+ oxi hoá được tất cả các kim loại đã cho, Ag+là chất oxi hoá mạnh nhất.

- Kim loại Mg khử được tất cả các kim loại đã cho, Mg là chất khử mạnh nhất.

- Cation Mg2+ không oxi hoá được những kim loại đã cho, Mg2+ là chất oxi hoá yếu nhất.

- Kim loại Ag không khử được kim loại nào đã cho, Ag là chất khử yếu nhất.

c) Sắp xếp cặp oxi hoá - khử :

Mg2+/Mg ; Zn2+/Zn ; Fe2+/Fe ; Pb2+/Pb ; Cu2+/Cu ; Ag+/Ag.

Từ trái sang phải :

- Tính oxi hoá của các cation kim loại tăng dần.

- Tính khử của các kim loại giảm dần.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.14 trang 51 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • nguyễn lê ngọc

  Chia hỗn hợp hai kim loại A B có hóa trị không đổi thành hai phần bằng nhau.phần một tan hết trong dd HCL tạo ra 1,792 lít H2 (dktc).phần hai nung trong oxy thu được 2.84 gam hỗn hợp oxit.Khối lượng hỗn hợp hai kim loại trong hỗn hợp đầu là?

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
 • thuy linh

  Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam rắn. Biết thứ tự trong dãy điện hóa: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag. Giá trị của m là:

       A. 64,8.                            B. 32,4.                             C. 54,0.                             D. 59,4.

  Em cảm ơn ạ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ropper Roppi

  Cho hỗn hợp gồm 32 gam Fe2O3; 21,6 gam Ag; 32 gam Cu vào dung dịch HCl, thu được dung dịch X và 52 gam chất rắn không tan Y. Lọc bỏ Y, cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X thì thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m là:

  1. 174,9
  2. 129,15
  3. 177,6
  4. 161,55
  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nhat nheo

  Em có một câu hỏi muốn nhờ mọi người giúp đỡ ạ. Em cảm ơn rất nhiều ạ.

  Hòa tan hoàn toàn 4,48 gam Fe bằng dung dịch HNO3 vừa đủ thu được dung dịch X. Cho HCl đến dư vào X thu được dung dịch Y có khả năng hòa tan tối đa m gam Cu. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 . Giá trị của m là?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
AMBIENT
?>