RANDOM

Bài tập 1 trang 100 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 100 sách GK Hóa lớp 12

Có 4 ion là Ca2+, Al3+, Fe2+, Fe3+. Ion có số electron ở lớp ngoài cùng nhiều nhất là:

A. Fe3+.

B. Fe2+.

C. Al3+.

D. Ca2+.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Cách 1: Viết cấu hình electron của các ion Ca2+, Al3+, Fe2+, Fe3+ như sau:

Cách 2:

Nhận thấy Fe là nguyên tố thuộc kim loại chuyển tiếp, như vậy sẽ có xuất hiện phân lớp d trong cấu hình electron. Sự mất electron xuất hiện từ lớp 4 trước nên số electron lớp ngoài cùng của Fe sẽ lớn hơn Al và Ca. Giờ chọn giữa Fe2+ và Fe3+. Ta thấy Fe2+ bị mất ít electron hơn Fe3+ nên số electron ở phân lớ d sẽ nhiều hơn ⇒ Ion có số electron ở lớp ngoài cùng nhiều nhất là: Fe+2

Đáp án đúng: B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 100 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

 

RANDOM