YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 100 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 100 sách GK Hóa lớp 12

Có 4 ion là Ca2+, Al3+, Fe2+, Fe3+. Ion có số electron ở lớp ngoài cùng nhiều nhất là:

A. Fe3+.

B. Fe2+.

C. Al3+.

D. Ca2+.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Cách 1: Viết cấu hình electron của các ion Ca2+, Al3+, Fe2+, Fe3+ như sau:

Cách 2:

Nhận thấy Fe là nguyên tố thuộc kim loại chuyển tiếp, như vậy sẽ có xuất hiện phân lớp d trong cấu hình electron. Sự mất electron xuất hiện từ lớp 4 trước nên số electron lớp ngoài cùng của Fe sẽ lớn hơn Al và Ca. Giờ chọn giữa Fe2+ và Fe3+. Ta thấy Fe2+ bị mất ít electron hơn Fe3+ nên số electron ở phân lớ d sẽ nhiều hơn ⇒ Ion có số electron ở lớp ngoài cùng nhiều nhất là: Fe+2

Đáp án đúng: B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 100 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 100 SGK Hóa học 12

Bài tập 3 trang 100 SGK Hóa học 12

Bài tập 4 trang 100 SGK Hóa học 12

Bài tập 5 trang 101 SGK Hóa học 12

Bài tập 6 trang 101 SGK Hóa học 12

Bài tập 7 trang 101 SGK Hóa học 12

Bài tập 8 trang 101 SGK Hóa học 12

Bài tập 9 trang 101 SGK Hóa học 12

Bài tập 10 trang 101 SGK Hóa học 12

Bài tập 22.1 trang 49 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.2 trang 49 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.3 trang 49 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.4 trang 50 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.5 trang 50 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.6 trang 50 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.7 trang 50 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.8 trang 50 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.9 trang 50 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.10 trang 50 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.11 trang 51 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.12 trang 51 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.13 trang 51 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.14 trang 51 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.15 trang 51 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.16 trang 51 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.17 trang 52 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.18 trang 52 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.19 trang 52 SBT Hóa học 12

Bài tập 1 trang 125 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 2 trang 125 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 3 trang 125 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 4 trang 125 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 5 trang 126 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 6 trang 126 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 7 trang 126 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 8 trang 126 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 9 trang 126 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 10 trang 126 SGK Hóa học 12 nâng cao

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON