Bài tập 10 trang 101 SGK Hóa học 12

Giải bài 10 tr 101 sách GK Hóa lớp 12

Cho bột Cu dư vào dung dịch hỗn hợp gồm Fe(NO3)3 và AgNO3. Sau phản ứng kết thúc thu được chất rắn A và dung dịch B. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra và cho biết A, B gồm những chất gì, biết rằng:

Tính oxi hoá: Ag+ > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+.

Tính khử: Cu > Fe2+ > Ag.

Gợi ý trả lời bài 10

Nhận định & Phương pháp

Đề bài cho: 

 • Tính oxi hoá: Ag+ > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+.
 • Tính khử: Cu > Fe2+ > Ag.

Cho bột Cu dư vào dung dịch hỗn hợp gồm Fe(NO3)3 và AgNO3 dựa vào dãy điện hóa xác định được thử tự phản ứng.

Lời giải:

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Cu + 2Fe(NO3)3 → 2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2

Chất rắn A gồm Ag và Cu dư.

Dung dịch B chứa các muối Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 10 trang 101 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Trung Phuong

  hòa tan hoàn toàn 3,6 gam Mg trong 500 ml dung dịch HNo3 0,8M, phản ứng kết thúc thu được 448 ml một khí X (đktc) và dung dịch Y có khối lượng lớn hơn khối lượng dung dịch HNO3 ban đầu là 3,04 gam. để phản ứng hết với các chất trong Y cần vừa đủ Vml dung dịch NaOH 2M. tính V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Cho A(g) kim loại hóa trị 2 tác dụng hoàn toàn với 100ml dd HCl thì thoát ra 0,8g khí H2 và 125g dd muối có nồng độ 30,4%

  a) Tính khối lượng muối

  b)Tìm nguyên tử lượng và gọi tên kim loại

  c) Tính A

  d) Tính khối lượng riêng của dd HCl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  Hòa tan hoàn toàn 1,97 gam hỗn hợp X gồm Zn, Mg, Fe trong một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 1,008 lít khí Y (ở đktc ) và dung dịch Z. Chia dung dịch làm 2 phần không đều nhau :

  Phần 1 : Cho kết tủa hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH 0,06M cần 300ml. Kết tủa đem rửa sạch, nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được 0,562 chất rắn .

  Phần 2 : Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, rồi tiến hành như ở phần 1 thu được a gam chất rắn.

  Tính khối lượng từng kim loại và tính a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Hòa tan hoàn toàn 39,2 gam kim loại M vào dung dịch HNO3 , kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 1,68 lít hỗn hợp Y chứa hai khí có khối lượng 0,9 gam. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được 175,82 gam muối khan. Nếu cho 0,245 mol kim loại M tác dụng với Cl2 dư thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

  A. 27,195 gam

  B. 38,8325 gam

  C. 18,2525 gam

  D. 23,275 gam

  ai giúp giùm mình với ạ cảm ơn nhiều lắm :D

  Theo dõi (0) 1 Trả lời