YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 125 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 2 trang 125 SGK Hóa học 12 nâng cao

a. Chất nào sau đây có thể oxi hóa Zn thành Zn2+?

A. Fe

B. Ag+

C. Al3+

D. Ca2+

b. Kim loại Zn có thể khử được các ion nào sau đây?

A. Na+

B. H+

C. Ca2+

D. Mg2+

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Câu a:

Đáp án B

Zn + 2Ag+ → Zn2+ + 2Ag

Câu b:

Đáp án B

Zn + 2H+ → Zn2+ + H2

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 125 SGK Hóa học 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON