Bài tập 1 trang 132 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 132 sách GK Hóa lớp 12

Cho 3,04 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng với dung dịch axit HCl thu được 4,15 gam hỗn hợp muối clorua. Khối lượng của mỗi hiđrôxit trong hỗn hợp lần lượt là:

A. 1,17 gam và 2,98 gam.

B. 1,12 gam và 1,6 gam.

C. 1,12 gam và 1,92 gam.

D. 0,8 gam và 2,24 gam.

Gợi ý trả lời bài 1

Nhận định & Phương pháp

Nhận thấy 2 ion kim loại chứa trong hidroxit đều có hóa trị 1. Hoặc các bạn viết phương trình phản ứng sẽ thấy số mol của hidroxit và muối là bằng nhau. Phương trình axit + Bazơ là phản ứng trung hòa với bản chất

H+ + OH- → H2O

Các bước tiến hành như sau:

 • Bước 1: Lập hệ phương trình dựa theo ẩn x (Số mol NaOH), y (số mol KOH)
 • Bước 2: Từ x, y tìm được khối lượng NaOH và KOH

Lời giải:

Gọi x và y lần lượt là số mol của hidroxit NaOH và KOH. Ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l} 40{\rm{x}} + 56y = 3,04\\ 58,5{\rm{x}} + 74,5y = 4,15 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 0,02\\ y = 0,04 \end{array} \right.\)

\({m_{NaOH}} = 40.0,02 = 0,8(gam)\)

\({m_{KOH}} = 3,04 - 0,8 = 2,24(gam)\)

Khối lượng của mỗi muối hiđrôxit trong hỗn hợp lần lượt là 0,8 gam và 2,24 gam.

Đáp án đúng: D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 132 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Anh Pham

  Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0.05 mol AgNO3 và 0.125 mol Cu(NO3)2 sau một thời gian thu được 9,72 gam kết tủa và dung dịch X chứa hai muối. Tách lấy kết tủa thêm tiếp 4,2g bột sắt vào dung dịch X, khi phản ứng hoàn toàn thu được 4,68g kết tủa. m = ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Người Lạ

  cho 25,5 g hỗn hợp Mg và nhôm tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HNO3 1M ( lấy dư 10% trong pư) thu được 5,6 lít khi N2 (ở điều kiện tiêu chuẩn sản phẩm duy nhất và dung dịch X.                                                                                                            A) tính kL kim loại trong hợp chất                                                                                b)tính thể tích dung dịch naoh 5m tối thiểu cần thêm vào để thu được để thu được kết tủa lớn nhất nhO nhất

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Hương Giang

  trộn 100ml dd gồm ba(oh)2 0,1m và naoh 0,1m với 400ml dd gồm h2so4 0,0375 và hcl 0,0125m thu được dd x tìm ph của dd x

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • tít bé

  nung hỗn hợp 2 muối Na2CO3 và K2CO3 vào đ hcl. Dẫn lượng khí sinh ra qua nước vôi trong dư thu được 30k kết tủa. khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp là 

  Theo dõi (2) 0 Trả lời
 • Nguyễn Thu Trang

  1) Đốt cháy hoàn toàn 3,65g một đipeptit tạo bởi glyxin và alanin, rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dd Ba(OH)2 có dư thu được ddX và m(g) kết tủa. Khối lượng của ddX so với ddBa(OH)2 ban đầu

  A. giảm 16,875g

  B. giảm 19,125g

  C. tăng 16,875g

  D. tăng 19,125g

  2) hhM gồm hai anken đồng đẳng liên tiếp và một amin C3H9N. Đốt cháy hoàn toàn m(g) M cần dùng 7,392l O2 thu được H2O, N2 và 4,704l CO2. Tìm m

  A. 2,68

  B. 3,28

  C. 8,32

  D. 3,82

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Hoa Mai

  cho 21,8 g hỗn hợp kim loại gồm bạc và sắt tác dụng vừa đủ với 1,2 lít dung dịch HNO3 0,5 M thu được một chất khí duy nhất, không màu hóa nâu ngoài không khí.

  a) tính thành phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

  b) tính thể tích khí (X) thu được ở đkc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời