YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 132 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 132 sách GK Hóa lớp 12

Cho 3,04 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng với dung dịch axit HCl thu được 4,15 gam hỗn hợp muối clorua. Khối lượng của mỗi hiđrôxit trong hỗn hợp lần lượt là:

A. 1,17 gam và 2,98 gam.

B. 1,12 gam và 1,6 gam.

C. 1,12 gam và 1,92 gam.

D. 0,8 gam và 2,24 gam.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Nhận định & Phương pháp

Nhận thấy 2 ion kim loại chứa trong hidroxit đều có hóa trị 1. Hoặc các bạn viết phương trình phản ứng sẽ thấy số mol của hidroxit và muối là bằng nhau. Phương trình axit + Bazơ là phản ứng trung hòa với bản chất

H+ + OH- → H2O

Các bước tiến hành như sau:

  • Bước 1: Lập hệ phương trình dựa theo ẩn x (Số mol NaOH), y (số mol KOH)
  • Bước 2: Từ x, y tìm được khối lượng NaOH và KOH

Lời giải:

Gọi x và y lần lượt là số mol của hidroxit NaOH và KOH. Ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l} 40{\rm{x}} + 56y = 3,04\\ 58,5{\rm{x}} + 74,5y = 4,15 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 0,02\\ y = 0,04 \end{array} \right.\)

\({m_{NaOH}} = 40.0,02 = 0,8(gam)\)

\({m_{KOH}} = 3,04 - 0,8 = 2,24(gam)\)

Khối lượng của mỗi muối hiđrôxit trong hỗn hợp lần lượt là 0,8 gam và 2,24 gam.

Đáp án đúng: D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 132 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF