YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 132 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 132 sách GK Hóa lớp 12

Sục 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Khối lượng kết tủa thu được là:

A.10 gam.  

B. 15 gam.

C. 20 gam.

D. 25 gam.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Nhận định & Phương pháp

Dạng toán CO2 tác dụng dung dịch kiềm thổ thì ta chỉ cần lấy số mol CO2 chia cho số mol của Bazơ.

  • Nếu giá trị \(\leq\) 1 ⇒ Sản phẩm chứa muối (HCO3)-
  • Nếu nằm giữa giá trị 1 và 2 thì sản phẩm chứa 2 muối.
  • Nếu giá trị \(\geq\) 2 ⇒ Sản phẩm chứa muối (CO3)2-

Chú ý: Đề bài chỉ hỏi khối lượng kết tủa thì chỉ có khối lượng của CaCO3.

Các bước tiến hành như sau: 

  • Bước 1: Lập tỉ lệ \(\frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{Ca{{(OH)}_2}}}}}\) → Xác định muối tạo thành
  • Bước 2: Lập hệ phương trình theo ẩn rồi giải (có thể dựa vào phương trình hoặc bảo toàn nguyên tố Cacbon đều được)
  • Bước 3: Tính khối lượng kết tủa

Lời giải:

\(n_{CO_{2}} = \frac{6,72}{22,4}= 0,3 \ (mol)\)

Ta thấy:

\(1 < n_{CO_{2}} : n_{Ca(OH)_{2}}= 0,3:0,25 < 2\)

Vậy xảy ra 2 phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

 x          x               x (mol)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)

y            y               y (mol)

Ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l} x + y = {n_{Ca{{(OH)}_2}}} = 0,25\\ x + 2y = {n_{C{O_2}}} = 0,3 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 0,2(mol)\\ y = 0,05(mol) \end{array} \right.\)

\(m_{CaCO_{3}} = 0,2.100 = 20 \ (gam)\)

⇒ Chọn C.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 132 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON