YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 132 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 132 sách GK Hóa lớp 12

Chất nào sau đây có thể dùng để làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cửu?

A. NaCl

B. H2SO4

C. Na2CO3

D. HCl

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 3

Nhận định & Phương pháp

Tạo kết tủa rồi lọc bỏ kết tủa đi sẽ làm mềm nước cứng có tính vĩnh cửu.

Lời giải:

Dùng Na2CO3 để loại bỏ Ca2+ và Mg2+ trong mẫu nước trên :

Ca2+ + CO32-  → CaCO3↓ và Mg2+ + CO32-  → MgCO3

Na2CO3 có thể dùng để làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cửu.

⇒ Đáp án đúng: C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 132 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON