AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Với các số thực dương \(a,b \ne 1\), ta có các đồ thị hàm số \(y = {a^x},y = {\log _b}x\) được cho như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?

  • A. \(a<1<b\)
  • B. \(b<1<a\)
  • C. \(1<a<b\)
  • D. \(1<b<a\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đầu tiên chúng ta kẻ thêm các đường thẳng x = 1 và y = 1 như hình vẽ dưới đây. Từ đây ta nhận xét được rằng: \(1<a<b\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA