AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một thùng thư, được thiết kế như hình vẽ bên, phần phía trên là nữa hình trụ. Thể tích của thùng đựng thư là

  • A. \(640 + 160\pi .\)
  • B. \(640 + 80\pi .\)
  • C. \(640 + 40\pi .\)
  • D. \(320 + 80\pi .\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thể tích phần phía dưới là \({V_1} = 4.4.40 = 640.\)

  Thể tích phần bên trên là \({V_2} = \frac{1}{2} \times \left( {{2^2}\pi .40} \right) = 80\pi .\) Vậy \(V = {V_1} + {V_2} = 640 + 80\pi .\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA