YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = a{x^4} + b{x^2} + c\) có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

  • A. \(a > 0,b > 0,c > 0.\)
  • B. \(a > 0,b < 0,c > 0.\)
  • C. \(a < 0,b > 0,c > 0.\)
  • D. \(a > 0,b < 0,c < 0.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vì đồ thị hàm số có hai điểm cực trị và \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  \pm \infty } f\left( x \right) =  + \infty  \Rightarrow a > 0,b < 0\).

  Mặt khác điểm cực đại của đồ thị hàm số có tung độ dương \( \Rightarrow c > 0\). 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA