AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC có đỉnh C(- 2;2;2) và trọng tâm G(- 1;1;2). Tìm tọa độ các đỉnh A, B của tam giác ABC, biết A thuộc mặt phẳng (Oxy) và điểm B thuộc trục Oz

  • A. \(A\left( { - 1;1;0} \right),\,\,B\left( {0;0;4} \right).\)
  • B. \(A\left( { - 1; - 1;0} \right),\,\,B\left( {0;0;4} \right).\)
  • C. \(A\left( { - 1;0;1} \right),\,\,B\left( {0;0;4} \right).\)
  • D. \(A\left( { - 4;4;0} \right),\,\,B\left( {0;0;1} \right).\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Giả sử \(A\left( {{x_A};{y_A};0} \right) \in \left( {Oxy} \right),\,\,B\left( {0;0;{z_B}} \right) \in Oz.\)

  Vì G(- 1;1;2) là trọng tâm của tam giác ABC nên

  \(\left\{ \begin{array}{l}
   - 1 = \frac{{{x_A} + 0 + \left( { - 2} \right)}}{3}\\
  1 = \frac{{{y_A} + 0 + 2}}{3}\\
  2 = \frac{{0 + {z_B} + 2}}{3}
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {x_A} =  - 1\\
  {y_A} = 1\\
  {z_B} = 4
  \end{array} \right. \Rightarrow A\left( { - 1;1;0} \right),\,\,B\left( {0;0;4} \right).\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA