AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho \(a, b\) là các số thực dương, \(b \ne 1\) thỏa mãn \({a^{\frac{3}{4}}} > {a^{\frac{5}{7}}},{\log _b}\frac{3}{4} < {\log _b}\frac{5}{7}\). Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

  • A. \(0 < {\log _a}b < 1.\)
  • B. \({\log _a}b > 1.\)
  • C. \({\log _b}a < 0.\)
  • D. \(0 < {\log _b}a < 1.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \({a^{\frac{3}{4}}} > {a^{\frac{5}{7}}} \Rightarrow a > 1;{\log _b}\frac{3}{4} < {\log _b}\frac{5}{7} \Rightarrow 0 < b < 1\). Vậy \({\log _b}a < 0.\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>