AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biết rằng \(\int\limits_0^\pi  {{e^x}\cos xdx}  = a{e^\pi } + b\) trong đó \(a,b \in Q\). Tính \(P=a+b\)

  • A. P = 1
  • B. P = 0
  • C. \(P =  - \frac{1}{2}.\)
  • D. P = - 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \(I = \int\limits_0^\pi  {{e^x}\cos xdx}  = a{e^\pi } + b\)

  Đặt: \(I = \int\limits_0^\pi  {{e^x}\cos xdx}  = a{e^\pi } + b \Rightarrow I = \left. {{e^x}.\cos x} \right|_0^\pi  + \underbrace {\int_0^\pi  {{e^x}\sin xdx} }_{{I_1}} =  - {e^\pi } - e + {I_1}\)

  Ta sẽ đi tính \({I_1} = \int_0^\pi  {{e^x}\sin xdx} \).

  Đặt: \(\left\{ \begin{array}{l}
  u = \sin x\\
  dv = {e^x}dx
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  du = {\rm{cos}}\,xdx\\
  v = {e^x}
  \end{array} \right. \Rightarrow {I_1} = \left. {{e^x}.\sin x} \right|_0^\pi  - \underbrace {\int_0^\pi  {{e^x}\cos xdx} }_I =  - I\)

  \(I = \int\limits_0^\pi  {{e^x}\cos xdx}  =  - {e^\pi } - e - I \Rightarrow 2I =  - {e^\pi } - e \Rightarrow I =  - \frac{1}{2}{e^\pi } - \frac{1}{2} \Rightarrow P = a + b =  - 1.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>