ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y = x + 1 + \sqrt {{x^2} + 2x + 3} \) là

  • A. 1
  • B. 0
  • C. 3
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hàm số có tập xác định D = R

  Ta có: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } y =  + \infty ,\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } y = \mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \left( {x + 1 + \sqrt {{x^2} + 2{\rm{x}} + 3} } \right) = \mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \frac{{{x^2} + 2{\rm{x}} + 1 - \left( {{x^2} + 2{\rm{x}} + 3} \right)}}{{x + 1 - \sqrt {{x^2} + 2{\rm{x}} + 3} }}\)

  \( = \mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \frac{{ - 2}}{{x + 1 - \sqrt {{x^2} + 2{\rm{x}} + 3} }} = 0 \Rightarrow \) Đồ thị hàm số có TCN y = 0.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE