AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh bên bằng \(2a\), góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng \(30^0\). Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABC)

  • A. \(a\)
  • B. \(a\sqrt 2 .\)
  • C. \(\frac{{a\sqrt 3 }}{2}.\)
  • D. \(\frac{a}{2}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi G là tâm tam giác đều ABC thì \(SG \bot \left( {ABC} \right), \widehat {SAG} = 30^\circ \).

  Ta có \(\sin \widehat {SAG} = \frac{{SG}}{{SA}} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{{SG}}{{2a}} \Rightarrow SG = a\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA