AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số\(y=f(x)\) có đồ thị \(y=f'(x)\) cắt trục Ox tại ba điểm có hoành độ như hình vẽ.

  Khẳng định nào dưới đây có thể xảy ra?

  • A. \(f\left( a \right) > f\left( b \right) > f\left( c \right).\)
  • B. \(f\left( b \right) > f\left( a \right) > f\left( c \right).\)
  • C. \(f\left( c \right) > f\left( a \right) > f\left( b \right).\)
  • D. \(f\left( c \right) > f\left( b \right) > f\left( a \right).\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Từ đồ thị của \(y=f'(x)\) ta có bảng biến thiên như sau

  Từ bảng biến thiên ta có \(f\left( a \right) > f\left( b \right),f\left( c \right) > f\left( b \right)\) (\(f(b\) là số nhỏ nhất) nên phương án C có thể xảy ra

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>