YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số phù hợp với bảng biến thiên sau. Phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Hàm số đạt cực đại tại điểm x = 1
  • B. Hàm số đạt cực đại tại điểm x = 0
  • C. Hàm số đạt cực đại tại điểm x = - 1
  • D. Hàm số không có điểm cực đại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vì y' đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua điểm x = 0 nên đây là điểm cực đại. 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>