AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y=f(x)\) có đồ thị trên đoạn [- 2;4] như hình vẽ. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số \(y = \left| {f\left( x \right)} \right|\) trên đoạn [- 2;4].

  • A. M = 0
  • B. \(M = \left| {f\left( 0 \right)} \right|.\)
  • C. M = 3
  • D. M = 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Từ đồ thị hàm số \(y=f(x)\) trên đoạn [- 2;4] ta suy ra đồ thị hàm số \(\left| {f\left( x \right)} \right|\) trên [- 2;4] như hình vẽ.

  Do đó \(\mathop {\max }\limits_{\left[ { - 2;4} \right]} \left| {f\left( x \right)} \right| = 3\) tại x = - 1

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>