AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh \(a, SA\) vuông góc với mặt đáy, SD tạo với mặt phẳng (SAB) một góc bằng \(30^0\). Tính thể tích V của khối chóp.

  • A. \(\frac{{\sqrt 3 {a^3}}}{3}.\)
  • B. \(\frac{{\sqrt 6 {a^3}}}{{18}}.\)
  • C. \(\sqrt 3 {a^3}.\)
  • D. \(\frac{{\sqrt 6 {a^3}}}{3}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>