AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một hình trụ có bán kính đáy 4 cm và có thiết diện qua trục là một hình vuông. Tính thể tích V của khối trụ đó.

  • A. \(V = 180\pi \,\left( {c{m^3}} \right).\)
  • B. \(V = 64\pi \,\left( {c{m^3}} \right).\)
  • C. \(V = 128\pi \,\left( {c{m^3}} \right).\)
  • D. \(V = 256\pi \,\left( {c{m^3}} \right).\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hình trụ có bán kính r = 4 và chiều cao \(h = 2r = 8 \Rightarrow V = \pi {r^2}h = \pi {.4^2}.8 = 128\pi \). 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>