ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho số phức z thỏa mãn \(\left| z \right| = 2\). Tập hợp điểm biểu diễn số phức \(w = \left( {1 - i} \right)\overline z  + 2i\) là

  • A. Một đường tròn
  • B. Một đường thẳng.
  • C. Một Elip.
  • D. Một parabol hoặc hyperbol.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(w = \left( {1 - i} \right)\overline z  + 2i \Leftrightarrow w - 2i = \left( {1 - i} \right)\overline z  \Rightarrow \left| {w - 2i} \right| = \left| {\left( {1 - i} \right)} \right|\left| {\overline z } \right| \Leftrightarrow \left| {w - 2i} \right| = 2\sqrt 2 \).

  Do đó, tập hợp điểm biểu diễn số phức w là đường tròn tâm I(0;2) và bán kính \(2\sqrt 2 \).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE