AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức

  • A. \(z =  - 2 + i\)
  • B. \(z=1-2i\)
  • C. \(z=2+i\)
  • D. \(z=1+2i\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điểm M(- 2;1) biểu diễn số phức \(z=-2+i\)

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>