ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Diện tích ba mặt của hình hộp chữ nhật lần lượt là \(15c{m^2},24c{m^2},40c{m^2}\). Thể tích của khối hộp đó là

  • A. 120 cm3
  • B. 140 cm3
  • C. 150 cm3
  • D. 100 cm3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi kích thước ba cạnh của hình hộp chữ nhật là \(a, b, c\) (cm).

  Vì các mặt là các hình chữ nhật nên diện tích ba mặt lần lượt là:

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  ab = 15\\
  bc = 24\\
  ac = 40
  \end{array} \right. \Rightarrow {\left( {abc} \right)^2} = 15.24.40 \Rightarrow abc = 120.\)

  Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật là: \(V = abc = 120c{m^3}.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE