AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho \(a = {\log _2}m\) và \(A = {\log _m}8m\), với \(0 < m \ne 1\). Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. \(A = \left( {3 - a} \right)a.\)
  • B. \(A = \left( {3 + a} \right)a.\)
  • C. \(A = \frac{{3 - a}}{a}.\)
  • D. \(A = \frac{{3 + a}}{a}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(A = {\log _m}8m = {\log _m}8 + {\log _m}m = 3{\log _m}2 + 1 = \frac{3}{{{{\log }_2}m}} + 1 = \frac{3}{a} + 1 = \frac{{3 + a}}{a}.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>