AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ông Bách dự định đầu tư khoản tiền 20 triệu đồng vào một dự án với lãi suất tăng dần: 3,35%/năm trong 3 năm đầu, 3,75%/năm trong 2 năm kế tiếp và 4,8%/năm ở 5 năm cuối. Khoản tiền mà ông Bách nhận được (cả vốn và lãi) cuối năm thứ 10 là

  • A. 25 triệu
  • B. 30 triệu
  • C. 35 triệu
  • D. 40 triệu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số tiền ông Bách nhận được sau 3 năm đầu là \({T_1} = 20.{\left( {1 + \frac{{3,35}}{{100}}} \right)^3}.\)

  Số tiền ông Bách nhận được sau 2 năm tiếp theo là \({T_2} = {T_1}.{\left( {1 + \frac{{3,75}}{{100}}} \right)^2}.\)

  Số tiền ông Bách nhận được vào cuối năm thứ 10 là

  \({T_3} = {T_2}.{\left( {1 + \frac{{4,8}}{{100}}} \right)^5} = 20.{\left( {1 + \frac{{3,35}}{{100}}} \right)^3}.{\left( {1 + \frac{{3,75}}{{100}}} \right)^2}.{\left( {1 + \frac{{4,8}}{{100}}} \right)^5} \simeq 30\) triệu đồng. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>